Kancelaria radcy prawnego w Toruniu: prawo pracy | AUCTOR JS

Fiat iusticia, ruat caelum

Sprawiedliwości musi się stać zadość, choćby niebo miało runąć

slogan corner left slogan corner top slogan corner bottom slogan corner right

 

zdjęcie - Szok Jacek


SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA

 

Kancelaria AUCTOR JS prowadzona przez radcę prawnego Jacka Szok to doświadczony i profesjonalny partner biznesowy oferujący kompleksową obsługę prawną zarówno dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, handlowego, budowlanego, prawa pracy oraz spraw o odszkodowania, w tym także odszkodowania komunikacyjne.

Kancelaria prowadzi sprawy reprezentując Klientów przed sądami w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku, jak również w pozostałych częściach kraju, o ile tylko wymaga tego interes prawny obsługiwanego podmiotu udzielającego pełnomocnictwa.

 

Zasady działania kancelarii

 

Głównym zadaniem, jakie stawia przed sobą Kancelaria AUCTOR JS jest profesjonalna pomoc prawna świadczona na najwyższym poziomie merytorycznym.

We wstępnej fazie współpracy, po wnikliwej analizie charakteru i ciężaru gatunkowego sprawy, każdy Klient informowany jest o przewidywanych kosztach zlecenia (opłaty sądowe, koszty ustanowienia pełnomocnictwa, szacunkowe koszty uzyskania dokumentów urzędowych z sądów, urzędów i innych instytucji etc.) oraz proponowanym przez Kancelarię systemie wynagradzania.

Zapewniamy stały kontakt w trakcie prowadzenia każdego zlecenia informując na bieżąco Klienta o stanie jego spraw i ich postępach w uprzednio uzgodniony sposób (telefonicznie, faksem, poprzez e-mail, osobiście).

Naszym nadrzędnym celem jest skuteczność, poszukiwanie optymalnych dla Klienta rozwiązań, terminowość i - co niezwykle istotne – zachowanie poufności. Zgodnie z Art. 3 ustawy o radcach prawnych, jak również Art. 12-18 Kodeksu etyki radca prawny, podobnie jak adwokat, obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej, a obowiązek ten nie może być ograniczony w czasie. Oprócz tego ustawodawca zagwarantował, że poza sytuacjami mającymi charakter wyjątkowy radca prawny nie może zostać zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

Podstawą satysfakcjonującej współpracy jest zawsze wzajemne zaufanie. Tylko ono może stanowić asumpt do ujawnienia przez Klienta najbardziej poufnych informacji o nim samym czy też prowadzonej przezeń działalności gospodarczej. Stanowczego podkreślenia wymaga to, iż dopiero pełna i wszechstronna informacja o wszystkich okolicznościach konkretnej sprawy umożliwia radcy prawnemu podjęcie najtrafniejszej decyzji co do wyboru optymalnej strategii działania.

Kancelaria prowadzi obsługę Klientów w języku polskim i angielskim.

Przyjąłem do wiadomosci i zgadzam się

Korzystanie ze strony internetowej www.auctorjs.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególnosci dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.