Kancelaria AUCTOR JS z Torunia: Zakres obsługi prawnej

Fiat iusticia, ruat caelum

Sprawiedliwości musi się stać zadość, choćby niebo miało runąć

slogan corner left slogan corner top slogan corner bottom slogan corner right

Zakres oferowanej przez Kancelarię obsługi prawnej

 

OBSŁUGA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

W ramach kompleksowej obsługi prawnej Klientów indywidualnych radca prawny Jacek Szok przeprowadza następujące czynności:

Prawo cywilne i handlowe

 • sporządzanie pozwów, apelacji, sprzeciwów, zarzutów i innych pism procesowych;
 • sprawy o zapłatę –  także w elektronicznym postępowaniu upominawczym;
 • sprawy dotyczące zobowiązań wynikających z umów - niewykonania i nienależytego wykonania kontraktów, renegocjacji itp.;
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie;
 • ochrona prawa własności nieruchomości, stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, ustanawianie służebności na nieruchomości, sprawy o naruszenie posiadania, sprawy z zakresu ustawy o własności lokali i prawa spółdzielczego;
 • procesowa ochrona praw podmiotowych wynikających z naruszenia dóbr osobistych osób;
 • doradztwo prawne i zastępstwo procesowe w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek, dotyczących unieważnienia testamentu;

Sprawy odszkodowawcze

 • reprezentowanie konsumentów w sporach z ubezpieczycielami na tle realizacji praw odszkodowawczych wynikłych z zawartych umów ubezpieczenia;
 • reprezentowanie praw pacjentów w postępowaniach sądowych  dotyczących roszczeń o odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie z tytułu błędów medycznych wynikłych wskutek wadliwego udzielania świadczeń zdrowotnych;

Prawo pracy

 • sprawy wynikające na tle zawartych umów o pracę, nieuzasadnionego zwolnienia z pracy, mobbingu, dochodzenia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy.

Prawo karne

 • reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego bądź obrońcy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

 

OBSŁUGA SPÓŁEK, STOWARZYSZEŃ I WSPÓLNOT

W ramach kompleksowej obsługi prawnej podmiotów instytucjonalnych radca prawny Jacek Szok podejmuje następujące czynności:

 • tworzenie, analiza, opiniowanie tekstów umów, statutów, na życzenie Klienta również udział w negocjacjach złożonych kontraktów handlowych zawieranych tak z partnerami polskimi, jak i zagranicznymi,
 • opracowywanie tekstów dedykowanych ogólnych warunków świadczenia usług stanowiących składowy element zawieranych umów handlowych,
 • tworzenie i rejestracja spółek handlowych (spółki osobowe, spółka z o.o.)
 • kompleksowe doradztwo w sprawach wynikających z indywidualnych umów o pracę jak i sporach na tle realizacji czy interpretacji treści zakładowych regulaminów wynagradzania, układów zbiorowych pracy,
 • projektowanie i wdrażanie zakładowych wewnętrznych aktów normatywnych: regulaminów pracy, wynagradzania i premiowania pracowników,
 • zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy,
 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego, jak również w postępowaniu sądowo-administracyjnym przed WSA czy NSA.
Przyjąłem do wiadomosci i zgadzam się

Korzystanie ze strony internetowej www.auctorjs.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególnosci dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.