Adwokaci w Toruniu: mecenas Jacek Szok | sprawy sądowe

Fiat iusticia, ruat caelum

Sprawiedliwości musi się stać zadość, choćby niebo miało runąć

slogan corner left slogan corner top slogan corner bottom slogan corner right

Sprawy sądowe

 

Ważniejsze sprawy sądowe prowadzone w ostatnim czasie przez radcę prawnego Jacka Szok

 

2013 - Sprawa o zapłatę z tytułu nienależytego wykonania przez generalnego wykonawcę umowy o roboty budowlane - wybudowanie budynku jednorodzinnego. Sąd Okręgowy w T. zasądził tytułem odszkodowania umownego na rzecz inwestora reprezentowanego przez Mecenasa Jacka Szok kwotę 86.190 złotych.

2014 - Obrona Klienta Kancelarii przed roszczeniem regresowym Towarzystwa Ubezpieczeń W. S.A. (tzw. regres nietypowy) opartym na art. 43 Ustawy z 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych. Sąd Rejonowy w T. oddalił w całości powództwo wytoczone przeciw Klientowi Kancelarii jako bezzasadne.

2015 - Sprawa o zapłatę odszkodowania z tytułu strat rzeczywistych oraz utraconych korzyści (art. 436§2 i art. 361§2 Kc) wynikających ze zniszczenia w wypadku komunikacyjnym kluczowych z punktu widzenia generowanego przez przedsiębiorstwo zysku środków transportu. W wyniku zawartej przed Sądem Okręgowym w G. ugody sądowej towarzystwo ubezpieczeń P S.A. wypłaciło klientowi Kancelarii sumę 142.000 złotych.

2015 - Sprawa o zapłatę odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 58 i art. 56§1, art. 775§1 i art. 18 §1 Kodeksu pracy) oraz świadczeń dodatkowych wytoczona przeciw byłemu pracodawcy - dużej spółce międzynarodowej. Sąd Rejonowy w K. zasądził sumaryczną kwotę 134.860 złotych na rzecz byłego pracownika Klienta Kancelarii.

2019 - Sprawa przed Sądem Okręgowym w G. przeciwko towarzystwu ubezpieczeń o waloryzację wysokości renty umownej płatnej na przyszłość oraz o zapłatę zaległych rent  miesięcznych (art. 358 (1)§3 Kodeksu cywilnego). W wyniku zawartej ugody towarzystwo wypłaciło ogółem 57.466,28 złotych oraz ustaliło miesięczną rentę w wysokości zwiększonej o 86,37% w stosunku do proponowanej w ramach waloryzacji własnej przedstawionej konsumentowi po osięgnięciu przezeń wieku uprawniajacego do wypłaty świadczenia.

Przyjąłem do wiadomosci i zgadzam się

Korzystanie ze strony internetowej www.auctorjs.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególnosci dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.